Arama sonuçlarınız

Muvafakatname Örneği Nasıl Hazırlanır ?

Gönderen ISTANBUL PROPERTY AGENCY üzerinde 31 Ağustos 2016
| 0

Bazı emlak ve gayrimenkul işlemlerinde yetkili kişiler/kurumlar muvafakatnameisteyebilir. Peki muvafakatname nasıl hazırlanır ? İşte muvafakatname örneği

Muvafakatname; bir kişinin kendi dışında bir başka özel ya da tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesine denilmektedir. Ayrıca Yeni Medeni Kanunu’na göre muvafakatname, kişinin oturduğu evi satmak istediğinde eşten mutlak alınması gereken aksi halde gayrimenkul satışını geçersiz kılan belge anlamınada gelmektedir. Ayrıca bazı veraset işlemlerinde de muvakatname istenebilir. Bu durumlarda muvafakatname örneği işinize yarayabilir. İştemuvafakatname detayları ve muvafakatname örneği

MUVAFAKATNAME HANGİ DURUMLARDA İSTENİR ?

1- Veraset ve intikal yoluyla bir aracın devrinde varislerden reşit olmayan varsa noterlikte düzenlenen muvafakatname istenir.

2- Kişinin oturduğu evi satmak istediğinde eşten mutlak alınması gerekmektedir.

Bunların dışında muvafakatname; şahsın yetkisiz kaldığı durumlarda yetkili olarak kabul edilen kişilerden veya kurumlardan istenen yazılı izin belgesidir.

Bu ve benzer durumlarda muvafakatname yetkili kişiler ve kurumlarca istenebilir.

MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ

Emlak ve gayrimenkul işlerinde kullanılan muvafakatname örneği :

“01.04.2015 tarihli kira sözleşmesi gereği ……….(Muvafakat verilecek kişinin adı soyadı) kiracım ise de, kiracım sözleşme süresi dolmadan mecru tahliye edeceğinden kira kaybımın olmaması şartı ile, kiracım …….. ‘in 3. kişilere adıma kiraya vermesine muvafakat ediyorum

Bu muvafakat örneğinde mülk sahibi, evinin kiracı tarafından erken boşaltılması durumunda, 3. kişilerce kiraya verilmesine muvafakatname veriyor.

MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ 1 BELGESİ

Muvafakatname, ayrıca ‘Muvafakatname Örneği 1 Belgesi‘ adı altında tarımsal amaçlı kullanılması planlanan arazinin mülk sahibi tarafından 2’inci şahıslara verilmesi durumunda yetkili kurumlar, muvafakatname örneği 1 belgesi istiyor.

Söz konusu muvafakatname örneği 1 belgesi kapsamında arazi ile ilgili bilgilere ve muvafakat veren hissedarlara ve muvafakat verilen hissedar hakkında bilgilere yer veriliyor.

MUVAFAKATNAME 1 BELGESİ ÖRNEĞİ

Belge Tipi (Tapu/Keşif) : …………..
Arazinin Bulunduğu Yer (İl-İlçe-Bucak-Köy) : …………..
Mevkisi : …………..
Ada No : …………..
Parsel No : …………..
Toplam Alan (m2) : …………..

Hissedarı olduğum/olduğumuz yukarıda özellikleri yazılı arazimi/arazimizi …./…./…. tarihinden …./…./…. tarihine kadar tarımsal amaçlı olarak kullanmak üzere aşağıda bilgileri bulunan hissedarımıza/müştereğimize muvafakat veriyorum/veriyoruz. …. /…./….

Muvafakat Veren Hissedarların
Adı Soyadı: …………..
TC Kimlik No : …………..
Baba Adı : ………….
Doğum Tarihi : ………….
Hisse Oranı : ………….
Hisse Miktarı (m2) : ………….

İmza:

Muvafakat Alan Hissedarın

Adı Soyadı :
TC Kimlik No:
Kendi Hisse Oranı :
Kendi Hisse Miktarı (m2) :
Parselde Kullanacağı Toplam Hisse Miktarı (m2) :

İmza:

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. ……/……/……

…………… …………… Köy/Mahalle Muhtarı
Adı Soyadı
İmza/Mühür

…………… …………… Aza
Adı Soyadı
İmza/Mühür

* Her parsel için ayrı ayrı doldurulacak ve hisseli araziler için kullanılacaktır. Hisse oranı belli olmayan araziler için doldurulduğunda bütün müştereklerin muvafakati alınacaktır. Arazinin bulunduğu Köy Muhtarı ve Aza tarafından onaylanacaktır.

Cevap Yaz

Email adresiniz gizli kalacak.